BF Barn och fritid

inriktning pedagogiskt arbete

EK Ekonomi

inriktning ekonomi

Naturguidning 2019

Magisk kväll vid Mittån nedanför fjället Stormittåkläppen. Fotot är taget vid den första tältplatsen under Rönninge gymnasiums fjällvandring i kursen Naturguidning i augusti 2019. Foto: Gustav Sjödén.

BA Bygg och anläggning

inriktning husbyggnad

EK Ekonomi

inriktning juridik

NA Naturvetenskap

inriktning naturvetenskap

SA Samhällsvetenskap

inriktning beteendevetenskap

SA Samhällsvetenskap

inriktning samhälle

TE Teknik

inriktning informations- och medieteknik

Ny sida om digitalt stöd på RG!

Under perioden vi bedriver undervisning på distans har vi sammanställt en sida med samlad information om vad vi erbjuder till Rönninge Gymnasiums elever i form av digitalt stöd. Klicka här för att komma till sidan!

Viktig information!

Till elever och vårdnadshavare
Rönninge gymnasium bedriver undervisning på distans sedan onsdag 18/3.

Alla lärare är fortsatt i tjänst och arbetar på skolan med distansundervisning. Det är således viktigt att alla elever studerar hemma utifrån lärarnas instruktioner och att de följer informationen från skolan och kommunen via Schoolsoft och mail.
Arbetsuppgifterna kommer att komma ut via Schoolsoft, men lektioner kan också komma att genomföras via filmklipp, videokonferens eller liknande.

Hur länge skall vi arbeta med distansutbildning?

Det vet vi inte i dagsläget. Planen är att läsåret och kurser skall avslutas som planerat. Distansundervisning innebär således att elever måste ta eget ansvar för sina studier och göra de uppgifter de får av lärarna inom utsatt tid.

Försök också i möjligaste mån att vara hemma och inte vara en del i att eventuellt sprida smittan vidare. 

Ni kan följa utvecklingen vidare via Salem kommuns hemsida här.

Med vänliga hälsningar

Skolledningen Rönninge gymnasium

Information om Covid-19 på andra språk än svenska.

Via följande länk hittar du Sveriges Radios samlingssida för information om Covid-19 på andra språk än svenska. Klicka här.

Språken är engelska, arabiska, farsi/dari, somaliska, kurdiska (sorani & kurmanji) och lätt svenska (för dom som håller på att lära sig). Nyheter finns även på nationella minoritetsspråk: finska, samiska, romani, meänkieli.

Jerry Norrbom

Jerry Norrbom

Rektor

jerry.norrbom@salem.se

Mb 0707 – 46 10 20

588

elever går på skolan

3 min

gångavstånd från pendeltågstationen
R

94,3%

behöriga lärare på skolan

120

koppar kaffe dricks varje dag i cafét

Våra program

BF Barn och fritid inriktning pedagogiskt arbete

Den här utbildningen är för dig som är intresserad av beteendevetenskap i teori och praktik. Vi erbjuder dig möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet och möjlighet att få jobb som barnskötare och elevassistent direkt efter studenten. I utbildningen fokuserar vi på vad som påverkar och stimulerar människors utveckling, lärande och livskvalitet. Vi lägger stor vikt vid värdegrund, förhållningssätt och egen drivkraft. Inom programmet är pedagogik huvudämnet, det är ett tvär- och beteendevetenskapligt ämne där bland annat psykologi och sociologi ingår.

BA Bygg och anläggning inriktning husbyggnad

GYMNASIAL LÄRLINGSUTBILDNING

I ett unikt samarbete med några av Sveriges största byggföretag, JM och NCC bedriver Rönninge Gymnasium en mycket populär byggutbildning. Redan i början av åk 1 kommer du ut på praktik, på någon av företagens arbetsplatser i Stockholmsområdet. Det innebär att halva din utbildning är praktisk och arbetsplatsförlagd, APL, då du följer arbetsplatsens tider. Den teoretiska delen läser du på Rönninge Gymnasium. För att nå din praktikplats får du ett SL – plus kort. Under din APL kommer du att möta utbildade handledare som kommer att följa och stötta dig. Under din utbildning finns goda möjligheter till feriearbete hos ”Ditt” företag och efter godkänd gymnasieutbildning kan du söka anställning hos någon av våra samarbetsföretag.får du ett SL – plus kort.

EK Ekonomi inriktning ekonomi

Detta är programmet för dig som är intresserad av ekonomiska frågor i ett brett perspektiv, det vill säga sett ur en samhällsekonomisk, företagsekonomisk, entreprenöriell och juridisk synvinkel. I vårt allt mer globala samhälle spelar också internationella perspektiv roll. Du som läser på Ekonomiprogrammet får lära dig tillämpa ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt så att du kan skilja på fakta och värderingar och vara källkritisk till det du läser, ser eller hör. Det är också ett program för dig som vill pröva på att starta och driva företag där du kombinerar teori och praktik.

EK Ekonomi inriktning juridik

Detta är programmet för dig som är intresserad av ekonomiska frågor i ett brett perspektiv, det vill säga sett ur en samhällsekonomisk, företagsekonomisk, entreprenöriell och juridisk synvinkel. I vårt allt mer globala samhälle spelar också internationella perspektiv roll. Du som läser på Ekonomiprogrammet får lära dig tillämpa ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt så att du kan skilja på fakta och värderingar och vara källkritisk till det du läser, ser eller hör. Väljer du att studera på ekonomiprogrammet med juridisk inriktning kommer du, utöver goda ekonomikunskaper, få lära dig hur det svenska rättssystemet fungerar. Du kommer att få kunskaper om hur juridiken styr privatliv, arbetsliv och yrkesliv och samtidigt en ökad förståelse för hur samhället fungerar som helhet.

NA Natur inriktning naturvetenskap

På naturvetenskapsprogrammet ligger tyngdpunkten på matematik, biologi, fysik och kemi. Undervisningen är såväl teoretisk som praktisk. Förutom intressanta och givande genomgångar av dina erfarna lärare får du genom eget fördjupningsarbete, fältarbete och laborationer själv undersöka olika problem. Våra klassrum har både teknisk och laborativ utrustning, vilket ger goda möjligheter att göra laborationer och demonstrationer.

SA Samhällsvetenskap inriktning beteendevetenskap

Vill du gå en utbildning där du blir engagerad eftersom mycket har utgångspunkt i just dig? Vill du vara välförberedd inför studier vid högskola och universitet? Då är inriktningen beteendevetenskap på Rönninge gymnasium något för dig! Här kommer du att få lära dig om drivkrafterna bakom mänskligt beteende. Varför gör vi som vi gör, och inte alltid som vi borde? Beteendeinriktningen på samhällsprogrammet är en utmärkt grund för dig inför vidare studier, framför allt för dig som funderar på yrken som jurist, kriminalvårdare, kurator, lärare, polis, journalist, psykolog, sjuksköterska, socionom eller personalvetare.

Vi ser fram emot att träffa just dig!

SA Samhällsvetenskap inriktning samhällsvetenskap

Hur vill du att världen ska se ut i framtiden? Vill du studera olika politiska åsikter och förstå bakgrunden till exempelvis terrorism och rasism?Programmet vänder sig till dig som vill utveckla och lära känna dina egna politiska åsikter och veta mer om hur samhället utvecklats. Vi studerar demokratins rättigheter och skyldigheter och hur du kan påverka samhället genom till exempel organisationer, medier och IT. Vi diskuterar, spelar rollspel och skriver om olika levnadsvillkor, konflikter, krig och internationella organisationer. Genom både historiska och internationella glasögon analyseras samhällsvetenskapliga och kulturella perspektiv. Du kommer att utveckla din förmåga att samarbeta och argumentera för olika åsikter både i tal och skrift. Samhällsvetenskapsprogrammet på Rönninge gymnasium ger dig en bred allmänbildning och förbereder dig på ett bra sätt för att klara högskolestudier inom beteendevetenskap, ekonomi, juridik, statsvetenskap, undervisning, vård, med flera.

TE Teknik inriktning informations- och medieteknik

Vill du arbeta med programmering, webbutveckling, speldesign eller datorteknik ger utbildningen dig en bra grund för vidare studier. På denna breda studieförberedande inriktning får du arbeta i projektform och varva teoretiska ämnen med karaktärsämnen inom IT, webb och grafisk design. Det du lär dig i Programmering 1, grafisk illustration samt medieproduktion (video, ljud, foto) har du stor nytta av i kurserna Webbutveckling 1 och 2. Du kan t ex få i uppgift att skapa en hemsida för ett företag eller producera grafik till ett spel. Vi använder oss av Adobe programmen Photoshop, Illustrator, Premiere, Soundbooth, osv. I kursen teknik 1 skapar vi föremål i CAD som skrivs ut på 3D skrivare. I datorteknik använder vi oss av Raspberry Pi, Arduino och virtuella miljöer.

Våra lärare

Malin Nyberg

Malin Nyberg

Lärare i pedagogik, pedagogiskt arbete, hälsa, specialpedagogik och naturguidning

Anders Karlsson

Anders Karlsson

Lärare i byggteknik

Signe Mölleby

Signe Mölleby

Lärare i svenska och religion

sigmol@utb.salem.se

08 - 532 591 69

Daniel Koch

Daniel Koch

Lärare i kemi, biologi, naturguidning och naturkunskap

dkorg@utb.salem.se

08 - 532 597 18

Kontakta oss

4 + 3 =

Rönninge gymnasium
Sandbäcksvägen 10
144 62 Rönninge

gymnasiet@salem.se