Tider för upprop – hösten 2020

Åk 1: Mån 17/8 kl 10:00
Åk 2: Ons 19/8 kl 13:00
Åk 3: Ons 19/8 kl 14:00

Anmäl dig till vår reservlista med start hösterminen 2020

Du är välkommen att anmäla dig till Rönninge Gymnasiums reservlista för intag höstterminen 2020.

Använd länken nedan för att anmäla ditt intresse.

Välkommen med din ansökan!

Nu är Rönninge gymnasium öppet igen

Vi vill att våra elever skall ha möjligheten att utvecklas och få ett bra liv, både nu och i framtiden. På Rönninge gymnasium är vår målsättning att vi tillsammans under tre år skall ge alla elever förutsättningarna att på sikt göra det de önskar utifrån karriär, utbildning, resor och familj. Grunden till att få ett varierat, tryggt och bra liv är skolan en förutsättning och här på Rönninge gymnasium har vi alla förutsättningar för att hjälpa dig att nå målen. Vi har erfarenheten och har väldigt många duktiga och behöriga lärare som stöttar dig på din resa. 

Är det något som vi under våren 2020 blev uppmärksammade på så är det att mötet mellan elever och lärare är en förutsättning för att skolor ska fungera som det är tänkt. 

Många gjorde stora insatser och klarade vårens svårigheter på bästa möjliga sätt. Men förutsättningarna är aldrig lika bra om vi inte möts i samma lokaler. 

Arbetet för att bekämpa Covid-19 är långt ifrån över men om vi alla hjälps åt hoppas vi att få fortsätta att hålla skolorna i Sverige öppna så att vi kan hjälpa Er att klara gymnasietiden på bästa sätt. 

På Rönninge gymnasium utgår vi från Skolverkets riktlinjer och utgår från att eleverna skall vara i skolan och få undervisning i skolans lokaler. Detta kan självklart förändras utifrån nya instruktioner men just nu utgår vi från följande riktlinjer. 

 

 • Vi kommer att olika uppropstider och olika dagar. Mycket av aktiviteterna i klassrum eller utomhus. I aulan delas grupperna upp.
 • Vi har schemalagt så olika  start- och sluttider som det varit möjligt. Försök att bara vara på skolan under den tid som du är schemalagd och så snart skolan är slut går man hem. Undantaget är läxhjälp eller om du har inbokat möte med någon personal på skolan.
 • Vi försöker hålla fysiskt avstånd till varandra.
 • Vi har tagit in färre elever i år vilket skall göra att det blir lättare att undvika större folksamlingar. Det är lättare när vi är 500 elever än 1500 elever. 
 • Vi begränsar antalet elever i de stora gemensamma utrymmena (Bibliotek, aktivitetsrum, cafe mm). När det blir för många kommer dörrarna att stängas och man får vänta tills andra går ut. Offentliga platser som bibliotek, cafe och expedition skall i möjligaste mån arbeta med insatser för att säkerställa avstånd. 
 • Vi försöker att i möjligaste mån sprida ut oss i klassrummen.
 • Vi försöker att ha raster utomhus. Vi skall försöka erbjuda aktiviteter utomhus.
 • Information om Covid-10 finns över hela skolan och alla vid alla ingångar. Om det kommer ny och viktig information kommer elever och VH informeras via Schoolsoft.
 • Vi har i år längre öppettider i matsal och bestämda lunchtider finns i elevernas scheman. 
 • Vi har gjort färre platser i matsalen än tidigare men med förlängd lunchtid kommer det fungera ändå. 
 • Enklare matsedel för att kunna genomföra snabbare och säkrare servering. 
 • Matsalspersonal kommer att ha munskydd. 
 • Vi kommer att fortsätta att lägga tydlig lektionsplaneringar i SchoolSoft då vi troligtvis även fortsättningsvis kommer ha elever borta pga covid-19. ‘
 • Fortsatt gäller att man är hemma vid sjukdom eller vid uppvisande av symptom oavsett om man är elev eller lärare.. 
 • Förbereda eleverna för att kunna ha vissa lektioner på distans för egen eller lärares sjukdom. Särskilt fokus åk 1 då de inte haft fjärrundervisning tidigare. 
 • Extra mycket fokus läggs på att städa lokaler och sanera särskilt känsliga ytor. 
 • Skolan är inte en allmän plats och besök på skolan kommer bara att tillåtas vid bokade tider med personal på skolan. Olaga intrång kan komma att bemötas med polisanmälning. Inspelat material i skolans kameror kommer i efterhand att användas bland annat till att identifiera oanmälda besök. 

Vi kan tillsammans göra skolan till en trygg plats där fokus ligger på skapa en bra framtid för oss själva och varandra. Tillsammans är vi starka även om vi måste fortsätta att  göra det på två meters avstånd.

Jerry Norrbom, rektor Rönninge gymnasium.
Jerry Norrbom

Jerry Norrbom

Rektor

jerry.norrbom@salem.se

Mb 0707 – 46 10 20

588

elever går på skolan

3 min

gångavstånd från pendeltågstationen
R

94,3%

behöriga lärare på skolan

120

koppar kaffe dricks varje dag i cafét

Våra program

BF Barn och fritid inriktning pedagogiskt arbete

Den här utbildningen är för dig som är intresserad av beteendevetenskap i teori och praktik. Vi erbjuder dig möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet och möjlighet att få jobb som barnskötare och elevassistent direkt efter studenten. I utbildningen fokuserar vi på vad som påverkar och stimulerar människors utveckling, lärande och livskvalitet. Vi lägger stor vikt vid värdegrund, förhållningssätt och egen drivkraft. Inom programmet är pedagogik huvudämnet, det är ett tvär- och beteendevetenskapligt ämne där bland annat psykologi och sociologi ingår.

BA Bygg och anläggning inriktning husbyggnad

GYMNASIAL LÄRLINGSUTBILDNING

I ett unikt samarbete med några av Sveriges största byggföretag, JM och NCC bedriver Rönninge Gymnasium en mycket populär byggutbildning. Redan i början av åk 1 kommer du ut på praktik, på någon av företagens arbetsplatser i Stockholmsområdet. Det innebär att halva din utbildning är praktisk och arbetsplatsförlagd, APL, då du följer arbetsplatsens tider. Den teoretiska delen läser du på Rönninge Gymnasium. För att nå din praktikplats får du ett SL – plus kort. Under din APL kommer du att möta utbildade handledare som kommer att följa och stötta dig. Under din utbildning finns goda möjligheter till feriearbete hos ”Ditt” företag och efter godkänd gymnasieutbildning kan du söka anställning hos någon av våra samarbetsföretag.får du ett SL – plus kort.

EK Ekonomi inriktning ekonomi

Detta är programmet för dig som är intresserad av ekonomiska frågor i ett brett perspektiv, det vill säga sett ur en samhällsekonomisk, företagsekonomisk, entreprenöriell och juridisk synvinkel. I vårt allt mer globala samhälle spelar också internationella perspektiv roll. Du som läser på Ekonomiprogrammet får lära dig tillämpa ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt så att du kan skilja på fakta och värderingar och vara källkritisk till det du läser, ser eller hör. Det är också ett program för dig som vill pröva på att starta och driva företag där du kombinerar teori och praktik.

EK Ekonomi inriktning juridik

Detta är programmet för dig som är intresserad av ekonomiska frågor i ett brett perspektiv, det vill säga sett ur en samhällsekonomisk, företagsekonomisk, entreprenöriell och juridisk synvinkel. I vårt allt mer globala samhälle spelar också internationella perspektiv roll. Du som läser på Ekonomiprogrammet får lära dig tillämpa ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt så att du kan skilja på fakta och värderingar och vara källkritisk till det du läser, ser eller hör. Väljer du att studera på ekonomiprogrammet med juridisk inriktning kommer du, utöver goda ekonomikunskaper, få lära dig hur det svenska rättssystemet fungerar. Du kommer att få kunskaper om hur juridiken styr privatliv, arbetsliv och yrkesliv och samtidigt en ökad förståelse för hur samhället fungerar som helhet.

NA Natur inriktning naturvetenskap

På naturvetenskapsprogrammet ligger tyngdpunkten på matematik, biologi, fysik och kemi. Undervisningen är såväl teoretisk som praktisk. Förutom intressanta och givande genomgångar av dina erfarna lärare får du genom eget fördjupningsarbete, fältarbete och laborationer själv undersöka olika problem. Våra klassrum har både teknisk och laborativ utrustning, vilket ger goda möjligheter att göra laborationer och demonstrationer.

SA Samhällsvetenskap inriktning beteendevetenskap

Vill du gå en utbildning där du blir engagerad eftersom mycket har utgångspunkt i just dig? Vill du vara välförberedd inför studier vid högskola och universitet? Då är inriktningen beteendevetenskap på Rönninge gymnasium något för dig! Här kommer du att få lära dig om drivkrafterna bakom mänskligt beteende. Varför gör vi som vi gör, och inte alltid som vi borde? Beteendeinriktningen på samhällsprogrammet är en utmärkt grund för dig inför vidare studier, framför allt för dig som funderar på yrken som jurist, kriminalvårdare, kurator, lärare, polis, journalist, psykolog, sjuksköterska, socionom eller personalvetare.

Vi ser fram emot att träffa just dig!

SA Samhällsvetenskap inriktning samhällsvetenskap

Hur vill du att världen ska se ut i framtiden? Vill du studera olika politiska åsikter och förstå bakgrunden till exempelvis terrorism och rasism?Programmet vänder sig till dig som vill utveckla och lära känna dina egna politiska åsikter och veta mer om hur samhället utvecklats. Vi studerar demokratins rättigheter och skyldigheter och hur du kan påverka samhället genom till exempel organisationer, medier och IT. Vi diskuterar, spelar rollspel och skriver om olika levnadsvillkor, konflikter, krig och internationella organisationer. Genom både historiska och internationella glasögon analyseras samhällsvetenskapliga och kulturella perspektiv. Du kommer att utveckla din förmåga att samarbeta och argumentera för olika åsikter både i tal och skrift. Samhällsvetenskapsprogrammet på Rönninge gymnasium ger dig en bred allmänbildning och förbereder dig på ett bra sätt för att klara högskolestudier inom beteendevetenskap, ekonomi, juridik, statsvetenskap, undervisning, vård, med flera.

TE Teknik inriktning informations- och medieteknik

Vill du arbeta med programmering, webbutveckling, speldesign eller datorteknik ger utbildningen dig en bra grund för vidare studier. På denna breda studieförberedande inriktning får du arbeta i projektform och varva teoretiska ämnen med karaktärsämnen inom IT, webb och grafisk design. Det du lär dig i Programmering 1, grafisk illustration samt medieproduktion (video, ljud, foto) har du stor nytta av i kurserna Webbutveckling 1 och 2. Du kan t ex få i uppgift att skapa en hemsida för ett företag eller producera grafik till ett spel. Vi använder oss av Adobe programmen Photoshop, Illustrator, Premiere, Soundbooth, osv. I kursen teknik 1 skapar vi föremål i CAD som skrivs ut på 3D skrivare. I datorteknik använder vi oss av Raspberry Pi, Arduino och virtuella miljöer.

Våra lärare

Malin Nyberg

Malin Nyberg

Lärare i pedagogik, pedagogiskt arbete, hälsa, specialpedagogik och naturguidning

Anders Karlsson

Anders Karlsson

Lärare i byggteknik

Urban Lybeck

Urban Lybeck

Lärare i medieproduktion, grafisk illustration, och webbutveckling/ Webbadmin

urban.lybeck@utb.salem.se

08 - 532 591 73

 

Daniel Koch

Daniel Koch

Lärare i kemi, biologi, naturguidning och naturkunskap

dkorg@utb.salem.se

08 - 532 597 18

Kontakta oss

4 + 13 =

Rönninge gymnasium
Sandbäcksvägen 10
144 62 Rönninge

gymnasiet@salem.se