Rönninge gymnasium

en skola att trivas i

Välkomna till Rönninge gymnasium

Vi är en skola som de senaste åren har förändrat programutbudet och nu satsar på att vara en skola som tilltalar och utmanar våra elever. Den lilla skolan där alla vet vem just du är, där du kan få det stöd du behöver i trevlig och stöttande miljö. En plats där du kan få växa som person och få nya vänner, kunskaper och en rolig tid.  Hos oss är lärarna legitimerade, erfarna och stöttande. Sthlmsenkäten som genomfördes 2022 visar att 93% av våra elever trivs bra på vår skola. 

På Rönninge gymnasium kan du välja mellan högskoleförberedande-, yrkes- och introduktionsprogram. 

Välkomna att kontakta oss om du är intresserad av vår skola. Vill du ha mer information så tveka inte att anmäla ditt intresse för vår skola här på hemsidan oavsett om du är en elev som går i årskurs 9 eller om du är en gymnasieelev från en annan skola. Du kan också titta på olika filmer om våra program under fliken “Digitalt öppet hus”. 

Vi har öppet hus tisdag 7 februari, kl 17:00-19:00.

Jerry Norrbom, rektor Rönninge gymnasium

Vill du söka till Rönninge gymnasium? Då ska du göra en intresseanmälan här! 

Högskoleförberedande program

Ekonomiprogrammet
Juridik

Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskap 
Naturvetenskap och samhälle 

Samhällsvetenskapsprogrammet
Beteendevetenskap
profiler Samhälle och psykologi och Säkerhet och räddning
 

 

Yrkesprogram

Barn- och fritidsprogrammet
Pedagogiskt och socialt arbete

Försäljnings- och serviceprogrammet

Introduktionsprogram
Individuellt alternativ (IMA)

Programinriktat val (IMV)
Barn och fritidsprogrammet
Försäljnings- och serviceprogrammet

Jerry Norrbom

Jerry Norrbom

Rektor

jerry.norrbom@salem.se

08 – 5325 9501

320

elever går på skolan

5min

gångavstånd från pendeltågstationen

R

97%

legitimerade lärare på skolan

R

93%

”Trivs bra på skolan” /Sthlmsenkäten 2022

Våra program 2023/24

Barn- och fritidsprogrammet inriktning pedagogiskt och socialt arbete

Den här utbildningen är för dig som är intresserad av beteendevetenskap i teori och praktik. Vi erbjuder dig möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet och möjlighet att få jobb som barnskötare och elevassistent direkt efter studenten. I utbildningen fokuserar vi på vad som påverkar och stimulerar människors utveckling, lärande och livskvalitet. Vi lägger stor vikt vid värdegrund, förhållningssätt och egen drivkraft. Inom programmet är pedagogik huvudämnet, det är ett tvär- och beteendevetenskapligt ämne där bland annat psykologi och sociologi ingår.

Ekonomiprogrammet inriktning juridik

Detta är programmet för dig som är intresserad av ekonomiska frågor i ett brett perspektiv, det vill säga sett ur en samhällsekonomisk, företagsekonomisk, entreprenöriell och juridisk synvinkel. I vårt allt mer globala samhälle spelar också internationella perspektiv roll. Du som läser på Ekonomiprogrammet får lära dig tillämpa ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt så att du kan skilja på fakta och värderingar och vara källkritisk till det du läser, ser eller hör. Väljer du att studera på ekonomiprogrammet med juridisk inriktning kommer du, utöver goda ekonomikunskaper, få lära dig hur det svenska rättssystemet fungerar. Du kommer att få kunskaper om hur juridiken styr privatliv, arbetsliv och yrkesliv och samtidigt en ökad förståelse för hur samhället fungerar som helhet.

Försäljning- och serviceprogrammet

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med handel och försäljning. Du lär dig om kundservice, försäljning, marknadsföring och affärsutveckling. Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor (APL). Du kan söka jobb direkt efter utbildningen eller välja att fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att bli behörig att studera vidare på högskolan.

Naturprogrammet inriktning naturvetenskap och samhälle

Inriktningen naturvetenskap och samhälle ger dig kunskaper inom både naturvetenskap och samhällsvetenskap. Du fördjupar dig inom något av ämnena biologi, fysik eller kemi och läser även samhällskunskap och geografi. Inriktningen är tvärvetenskaplig och fokuserar på samspelet mellan natur, samhälle och teknik. Tyngdpunkten ligger på matematik, biologi, fysik och kemi. Undervisningen är såväl teoretisk som praktisk. Förutom intressanta och givande genomgångar av dina erfarna lärare får du genom eget fördjupningsarbete, fältarbete och laborationer själv undersöka olika problem. Våra klassrum har både teknisk och laborativ utrustning, vilket ger goda möjligheter att göra laborationer och demonstrationer. Vi är måna om att du ska få en god förståelse, bland annat genom egna upplevelser. Alla lärare erbjuder extra studietid utöver lektionerna för att du ska kunna nå så långt som möjligt.

Naturprogrammet inriktning naturvetenskap

På naturvetenskapsprogrammet ligger tyngdpunkten på matematik, biologi, fysik och kemi. Undervisningen är såväl teoretisk som praktisk. Förutom intressanta och givande genomgångar av dina erfarna lärare får du genom eget fördjupningsarbete, fältarbete och laborationer själv undersöka olika problem. Våra klassrum har både teknisk och laborativ utrustning, vilket ger goda möjligheter att göra laborationer och demonstrationer.

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap

Vill du gå en utbildning där du blir engagerad eftersom mycket har utgångspunkt i just dig? Vill du vara välförberedd inför studier vid högskola och universitet? Då är inriktningen beteendevetenskap på Rönninge gymnasium något för dig! Här kommer du att få lära dig om drivkrafterna bakom mänskligt beteende. Varför gör vi som vi gör, och inte alltid som vi borde? Beteendeinriktningen på samhällsprogrammet är en utmärkt grund för dig inför vidare studier, framför allt för dig som funderar på yrken som jurist, kriminalvårdare, kurator, lärare, polis, journalist, psykolog, sjuksköterska, socionom eller personalvetare.

Vi ser fram emot att träffa just dig!

Våra lärare

Malin Nyberg

Malin Nyberg

Lärare i pedagogik, pedagogiskt arbete, hälsa, specialpedagogik och naturguidning

malin.nyberg@utb.salem.se

070 - 731 82 93

Anders Karlsson

Anders Karlsson

Lärare i byggteknik

Matilda Roos

Matilda Roos

Lärare i svenska som andraspråk

roomat@utb.salem.se

08 – 532 595 16

Daniel Koch

Daniel Koch

Lärare i kemi, biologi, naturguidning och naturkunskap

dkorg@utb.salem.se

08 - 532 597 18

Kontakta oss

7 + 10 =

Rönninge gymnasium
Sandbäcksvägen 10
144 62 Rönninge

gymnasiet@salem.se