BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

inriktning pedagogiskt och socialt arbete

Yrkesutgång: barnskötare och elevassistent
Möjlighet till grundläggande behörighet för högskola/universitet

Den här utbildningen är för dig som är intresserad av beteendevetenskap i teori och praktik. Inom ramen för utbildningen får du möjlighet till grundläggande högskolebehörighet för att kunna läsa vidare på universitet eller högskola. Efter studenten kan du också arbeta som barnskötare eller elevassistent.

Pedagogik är programmets huvudämne. Det är ett tvär- och beteendevetenskapligt ämne där bland annat psykologi och sociologi ingår. Du får lära dig om vad som påverkar människors utveckling, lärande och livsvillkor. Genom utbildningen utvecklas du även själv, både som person och som ledare.

Du kommer att genomföra 18 veckor arbetsplatsförlagt lärande (apl) under dina tre år hos oss, inom förskola eller skola/fritidshem och får på så sätt en god balans mellan praktik och teori. Vi har ett väl fungerande samarbete med kommunen och alla är garanterade apl-platser med kompetenta handledare.

Programmet är för dig som:

 • vill arbeta med barn och ungdomar
 • vill lära dig om barns och ungdomars utveckling
 • vill utvecklas som person och ledare
 • vill lära dig om kommunikation mellan människor
 • vill bli bra på att förstå och stötta människor i deras utveckling och lärande
 • vill kunna leda olika typer av aktiviteter i barngrupp
 • vill veta mer om vad som påverkar människors hälsa
 • vill utveckla din kreativitet och nyfikenhet
 • vill arbeta utifrån mänskliga rättigheter och demokratiska värden
 • vill få både teori och praktik
 • vill få både en yrkesutbildning och grundläggande högskolebehörighet

Poängplan läsåret 2022/23

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600p
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1, 100p
Engelska 5, 100p
Matematik 1a, 100p
Naturkunskap 1a1, 50p
Religionskunskap 1, 50p
Samhällskunskap 1a1, 50p
Historia 1a1, 50p
Idrott och hälsa 1, 100p

PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN 700p 

Lärande och utveckling, 100p

Hälsopedagogik, 100p
Naturkunskap 1a2, 50p
Kommunikation, 100p
Människors miljöer, 100p
Pedagogiskt ledarskap, 100p
Samhällskunskap 1a2, 50p
Svenska 2/ Svenska som andra språk 2, 100p

INRIKTNINGSÄMNEN 300p
Pedagogiskt arbete, 200p
Barn lärande och växande, 100p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 600p
Naturguidning 1, 100p
Skapande verksamhet, 100p
Socialt arbete, 100p
Pedagogiska teorier och praktiker, 100p
Specialpedagogik 1, 100p
Etnicitet och kulturmöten, 100p

GYMNASIEARBETE 100p

INDIVIDUELLT VAL 200p
För att få grundläggande högskolebe-
hörighet behöver du välja till kurser i svenska och engelska som individuellt val (svenska 3
och engelska 6).

 

 

Med reservation för vissa ändringar

Koppling till arbetslivet ger gedigen utbildning

Här kan du läsa om Barn- och fritidsprogrammet på Rönninge gymnasium. Yrkesläraren Malin Nyberg och två elever i klass BF17 blev intervjuade om sina erfarenheter av utbildningen.  

 

Lyssna på Malin berätta om Barn och Fritid

 Malin Nyberg är lärare på barn och fritid och undervisar bl.a i pedagogik och berättar om sin roll som lärare och om BF-programmet.

(Längd: 7:06 min)

Programledare: Urban Eriksson.

RG-podden

med Urban Eriksson | Gäst: Malin Nyberg

Vill du söka till Rönninge gymnasium? Då ska du göra en intresseanmälan här! 

Rönninge gymnasium
Sandbäcksvägen 10
144 62 Rönninge

gymnasiet@salem.se