COVID 19

 

Läsårets – förhoppningsvis – sista reviderade plan för distansundervisning på Rönninge gymnasium (210427)

Salems kommun har beslutat att partiell distansundervisning skall fortsätta resten av läsåret p g a att smittspridningen i regionen fortsätter att öka. 2/3 av eleverna kommer att vara på skolan varje vecka under veckorna fram till sommarlovet. 

Vilka veckor eleverna kommer att vara på skolan har till stor del beslutats utifrån vilka veckor som (ersättningsproven för) de nationella proven genomförs samt studentavlutningen. 

Veckor/Datum Undervisning på distans Undervisning på skolan (“närundervisning”)
Vecka 17 (26/3-30/4)

Årskurs 1

Tisdagen 27/4 kommer de elever i åk 1

som har prov i En5 att genomföra provet på skolan

IMA, årskurs 2 och 3
Vecka 18 (3-7/5)

Årskurs 2

Torsdag 6/5 kommer de elever i åk 2 som har prov i En6 att genomföra provet på skolan.

IMA

Årskurs 1 och 3

Vecka 19  (10-14/5)

LOV 13-14/5

Årskurs 1

IMA

Årskurs 2 och 3

Vecka 20 (17-21/5)

Årskurs 2

Torsdag 20/5 kommer de elever i åk 2 som har prov i Ma 2ab att genomföra provet på skolan. 

Fredag 21/5 kommer de elever i åk 2 som har prov i Ma 4 att genomföra provet på skolan.

IMA

Årskurs 1 och 3

Vecka 21 (24-28/5)

Årskurs 1

IMA

Årskurs 2 och 3

Vecka 22 (31/5-4/6)

Student 3-4/6 (Åk 1, 2 lediga 4/6)

Årskurs 3

IMA (Studiedag 3- 4/6)

Årskurs 1 och 2 (Torsdag 3/6 distans för åk 1, 2)

Vecka 23 (7-11/6)

Skolavslutning åk 1, 2 10/6

Studiedag 11/6

IMA

åk 1 och 2

OBS! Kan förändras om regeringen eller om regionens smittskyddsenhet beslutar något annat.  

 

Viktig information om distansundervisningen

 

Närvaron

Att du är närvarande och aktiv under distanslektionerna är precis lika viktigt som när det är undervisning  i skolan. Är du sjuk måste frånvaroanmälan göras som vanligt.

 

Regler för lektioner på länk

 • du följer lärarens instruktioner och anvisningar
 • du respekterar lektionstiderna och är uppkopplad när lektionen börjar
 • du visar att du är seriös genom att vara påklädd och uppstigen ur sängen när skoldagen börjar
 • du har din kamera påkopplad när läraren vill det, t.ex. under genomgångar, redovisningar och frågestunder
 • du har din mikrofon avstängd när andra pratar

SchoolSoft är viktig

All information och alla instruktioner för de olika lektionerna hittar du på SchoolSoft.

Tänk på följande när du har lektioner i skolan:

 • Stanna hemma vid minsta symptom (snuva, hosta, feber o dyl)!
 • Tvätta händerna!
 • Respektera alla regler kring social distansering
 • Tvätta händerna!
 • Besök endast matsalen på din schemalagda lunchtid – sprita händerna innan du tar din
    tallrik
 • Tvätta händerna!
 • Ta med rätt material hem på fredagen före distansvecka
 • Gå hem direkt efter din sista lektion för dagen!

Distansundervisning återinförs på Rönninge gymnasium

Med utgångspunkt i Folkhälsomyndigheten och regeringens  besked (2020-12-03) har skolledningen på Rönninge gymnasium tillsammans med BOU (Barn- och utbildningsnämnden) i Salems kommun beslutat att genomföra all undervisning på Rönninge gymnasium på distans fr o m. 7 december t o m 6 januari. 

I praktiken innebär det att de två sista veckorna av terminen före jullovet bedrivs på distans för samtliga elever på Rönninge gymnasium. Vi får dock vara beredda på att distansundervisningen kan komma att förlängas om inte alla tar sitt ansvar och sköter sig under den period vi har framför oss.

På presskonferensen där Sveriges statsminister Stefan Löfven meddelade att gymnasieskolorna skulle stänga sade han bland annat att:

“– Jag litar på att ni, landets gymnasieelever, är kloka och förstår att det här är inget förlängt jullov. Ingen ny chans att hänga på stan eller i köpcentrum. Ni är snart vuxna och förstår mycket väl att det inte är fritt fram för fester med kompisarna, även om det kan vara lockande. Ni går fortfarande i skolan och ska plugga.”

Jag tror att de flesta av er kommer att genomföra de två veckor som är kvar av skolåret på ett bra sätt även om det sker på distans. Det jag är orolig för är hur alla kommer att hantera den riktiga julledigheten. Jag hoppas att alla kommer att få en bra jul och ett gott nytt år, men att alla är extra försiktiga och respekterar varandra. Först då kan vi hoppas att få tillbaka våra vanliga liv där vi på sikt kan träffas igen både i skolan och på andra ställen i samhället. 

Det är viktigt att alla elever tar med sig det material som krävs för att genomföra distansundervisning samt att har fortsatt disciplin gällande studierna trots att man inte skall befinna sig fysiskt på skolan.  Alla lektionsplaneringar kommer att finnas i schemat på Schoolsoft och lektioner kommer i största mån att genomföras med hjälp av lärare på distans. 

Undantag från distansundervisning

Folkhälsomyndigheten har gjort gällande att skolorna skall göra vissa undantag från distansundervisningen och detta kommer självklart skolan att följa. 

Dessa undantag som kommer att gälla de närmaste veckorna är följande:

 • Särskilt viktiga prov skall genomföras som t ex nationella prov, slutprov, prövningar eller annat som läraren bedömer vara förenligt med stor skada om det ställs in eller som inte kan genomföras på distans.
 • De praktiska moment som inte kan skjutas upp utan att riskera en gymnasieexamen som t ex APL.
 • Viktig möten inbokade med t ex kurator, logoped eller skolläkare. 

Om distansundervisningen förlängs kommer skolan att göra fler undantag som t ex att införa stödundervisning i skolans lokaler i begränsad omfattning samt öppna upp introduktionsprogrammen.

Allt eftersom det kommer ny information gällande distansundervisningen så kommer det att skickas ut via Schoolsoft och även på fliken Covid-19 på skolans hemsida. 

Med vänlig hälsning

Jerry Norrbom, rektor på Rönninge gymnasium

Information från Salems kommun: Distansundervisning återinförs på gymnasiet

I enlighet med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten har kommunen beslutat  att återinföra distansundervisning i gymnasieskolan. Det innebär att elever på Rönninge gymnasium från och med den 7 december till och med den 6 januari genomför all sin utbildning på distans. 

Folkhälsomyndighetens rekommendation innebär att samtliga elever som går utbildningar på skolorna ska fortsätta sin skolgång hemifrån och ha kontakt med sina lärare digitalt. Redan nu har gymnasieeleverna delar av sin undervisning på distans, men detta innebär att all undervisning från och med måndag sker helt på distans. Mer information för både elever och vårdnadshavare kommer att finnas i Schoolsoft. 

Anledningen till distansundervisningen är att försöka bromsa takten i spridningen av coronaviruset i samhället och att därmed avlasta sjukvården och skydda de mest sårbara från att smittas.

Läs mer här:

Länk till regeringen https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/tidsbegransad-overgang-till-fjarr–eller-distansundervisning-i-gymnasieskolan/

Länk till Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/folkhalsomyndigheten-rekommenderar-att-gymnasieskolorna-overgar-till-distansundervisning/