COVID 19

 

Viktigt att tänka på

Tänk på följande när du har lektioner i skolan:

  • Stanna hemma vid minsta symptom (snuva, hosta, feber o dyl)!
  • Tvätta händerna!
  • Respektera alla regler kring social distansering
  • Tvätta händerna!
  • Besök endast matsalen på din schemalagda lunchtid – sprita händerna innan du tar din tallrik
  • Tvätta händerna!
  • Gå hem direkt efter din sista lektion för dagen!