COVID 19

Reviderad plan (21-02-24) för distansundervisning på Rönninge gymnasium
t o m påsklovet. 

Med anledning av den ökade smittspridningen i landet, och mot bakgrund av att det finns en risk att många familjer kommer att resa både inrikes och utomlands under sportlovet vecka 9 så har Krisledningsnämnden i Salems kommun beslutat att införa distansundervisning för samtliga elever i åk 7-9 samt för elever på Rönninge gymnasium under vecka 10.

Som tidigare gäller inte distansundervisning för de elever som går på det individuella programmet IMA samt de som läser grundkurser tillsammans med IMA. 

Veckorna 11-13, dvs fram till och med den 1 april, planerar skolorna i Salem att följa det beslut som redan fattats om partiell distansundervisning för samma grupp elever, och arbeta efter den plan som upprättats på respektive skola. Se nedan.

Veckor/Datum Undervisning på distans Undervisning på skolan (“närundervisning”)
Vecka 8  (22/2–26/2) Årskurs 1 SABET18,, TEINF18, NA18 och BF18 IMA, åk 2 och EKEK18, EKJUR18, SASAM18, BA18-19
Vecka 9  Sportlov Sportlov
Vecka 10  (8/3-12/3) Samtliga årskurser

IMA

Redan inbokade prov genomföras på skolan i samråd med andra undervisande lärare samt om läraren som skall genomföra provet är på plats i skolan.

Vecka 11 (15/3-19/3) Årskurs 2 IMA, åk 1 och 3+BA18-19
Vecka 12 (22/3-26/3) Årskurs 1 IMA, åk 2 och 3
Vecka 13  (29/3-1/4) Årskurs 3 IMA, åk 1 och 2
Vecka 14 Påsklov Påsklov

Till elever på Rönninge gymnasium

Här hittar du viktig information om distansundervisningen under vecka  50-51 2020

 

Närvaron

Att du är närvarande och aktiv under distanslektionerna är precis lika viktigt som när det är undervisning  i skolan. Är du sjuk måste frånvaroanmälan göras som vanligt.

 

Regler för lektioner på länk

  • du följer lärarens instruktioner och anvisningar
  • du respekterar lektionstiderna och är uppkopplad när lektionen börjar
  • du visar att du är seriös genom att vara påklädd och uppstigen ur sängen när skoldagen börjar
  • du har din kamera påkopplad när läraren vill det, t.ex. under genomgångar, redovisningar och frågestunder
  • du har din mikrofon avstängd när andra pratar

 

SchoolSoft är viktig

All information och alla instruktioner för de olika lektionerna hittar du på SchoolSoft.

 

Får jag vara i skolan?

För att vi alla ska hjälpas åt att få stopp på smittspridningen i Sverige är det inte tillåtet att vara i skolan under de här två veckorna fram till jul. Undantaget är om du har bestämt med någon i personalen i skolan att ni ska träffas. Du kan också bli kallad att komma till skolan för att genomföra en examination, som t.ex nationella prov, slutprov, prövningar eller annat som läraren bedömer vara förenligt med stor skada om det ställs in eller som inte kan genomföras på distans.

 

Särskilt prövning 8/12

Det särskilda  prövningstillfället  kommer att genomföras som planerat. Tid för prövningen är 14.15-17.30. Du måste vara på plats klockan 14.15 när proven börjar. Här se du salar för de olika kurserna.

Nationella prov i matematik vecka 51

De nationella proven kommer att genomföras som planerat. Elever som ska skriva NP får information om tid, provsal och annat  av sin matematiklärare.

 

Fredagen den 18/12

Det blir ju tyvärr ingen traditionell julavslutning med treornas julshow i år. Eftersom den 18 december är en skoldag kommer lärare att kunna kalla dig till skolan för att göra en examination den dagen.

 

Busskort till eleverna.

Eleverna i åk 1 och 3 får sina busskort fredagen den 4/12. Du som går i åk 2 får hämta ditt busskort på måndag den 7/12. Då har du också chansen att hämta skolmaterial som du kan behöva. Om du är sjuk får du INTE komma, men kan då höra av sig och komma vid annat tillfälle efter överenskommelse med expeditionen. 

 

Lånetid på böcker

Bibliotekarie Erika har förlängt lånetiden till den 11 Januari 2021 för alla  böcker som skulle lämnas tillbaka innan jul.

 

När börjar skolan igen efter jullovet?

Måndagen den 10 januari är första skoldag.

 

Kan distansundervisningen fortsätt efter jullovet?

Just nu planerar vi för att det är distans på heltid fram till och med jullovet. Vi får dock vara beredda på att distansundervisningen kan komma att förlängas om inte alla tar sitt ansvar och sköter sig under den period vi har framför oss. Beslut om fortsatt distansundervisning kan fattas under jullovet, i så fall kommer du att få information via SchoolSoft.

 

 

 

Distansundervisning återinförs på Rönninge gymnasium

Med utgångspunkt i Folkhälsomyndigheten och regeringens  besked (2020-12-03) har skolledningen på Rönninge gymnasium tillsammans med BOU (Barn- och utbildningsnämnden) i Salems kommun beslutat att genomföra all undervisning på Rönninge gymnasium på distans fr o m. 7 december t o m 6 januari. 

I praktiken innebär det att de två sista veckorna av terminen före jullovet bedrivs på distans för samtliga elever på Rönninge gymnasium. Vi får dock vara beredda på att distansundervisningen kan komma att förlängas om inte alla tar sitt ansvar och sköter sig under den period vi har framför oss.

På presskonferensen där Sveriges statsminister Stefan Löfven meddelade att gymnasieskolorna skulle stänga sade han bland annat att:

“– Jag litar på att ni, landets gymnasieelever, är kloka och förstår att det här är inget förlängt jullov. Ingen ny chans att hänga på stan eller i köpcentrum. Ni är snart vuxna och förstår mycket väl att det inte är fritt fram för fester med kompisarna, även om det kan vara lockande. Ni går fortfarande i skolan och ska plugga.”

Jag tror att de flesta av er kommer att genomföra de två veckor som är kvar av skolåret på ett bra sätt även om det sker på distans. Det jag är orolig för är hur alla kommer att hantera den riktiga julledigheten. Jag hoppas att alla kommer att få en bra jul och ett gott nytt år, men att alla är extra försiktiga och respekterar varandra. Först då kan vi hoppas att få tillbaka våra vanliga liv där vi på sikt kan träffas igen både i skolan och på andra ställen i samhället. 

Det är viktigt att alla elever tar med sig det material som krävs för att genomföra distansundervisning samt att har fortsatt disciplin gällande studierna trots att man inte skall befinna sig fysiskt på skolan.  Alla lektionsplaneringar kommer att finnas i schemat på Schoolsoft och lektioner kommer i största mån att genomföras med hjälp av lärare på distans. 

Undantag från distansundervisning

Folkhälsomyndigheten har gjort gällande att skolorna skall göra vissa undantag från distansundervisningen och detta kommer självklart skolan att följa. 

Dessa undantag som kommer att gälla de närmaste veckorna är följande:

  • Särskilt viktiga prov skall genomföras som t ex nationella prov, slutprov, prövningar eller annat som läraren bedömer vara förenligt med stor skada om det ställs in eller som inte kan genomföras på distans.
  • De praktiska moment som inte kan skjutas upp utan att riskera en gymnasieexamen som t ex APL.
  • Viktig möten inbokade med t ex kurator, logoped eller skolläkare. 

Om distansundervisningen förlängs kommer skolan att göra fler undantag som t ex att införa stödundervisning i skolans lokaler i begränsad omfattning samt öppna upp introduktionsprogrammen.

Allt eftersom det kommer ny information gällande distansundervisningen så kommer det att skickas ut via Schoolsoft och även på fliken Covid-19 på skolans hemsida. 

Med vänlig hälsning

Jerry Norrbom, rektor på Rönninge gymnasium

Information från Salems kommun: Distansundervisning återinförs på gymnasiet

I enlighet med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten har kommunen beslutat  att återinföra distansundervisning i gymnasieskolan. Det innebär att elever på Rönninge gymnasium från och med den 7 december till och med den 6 januari genomför all sin utbildning på distans. 

Folkhälsomyndighetens rekommendation innebär att samtliga elever som går utbildningar på skolorna ska fortsätta sin skolgång hemifrån och ha kontakt med sina lärare digitalt. Redan nu har gymnasieeleverna delar av sin undervisning på distans, men detta innebär att all undervisning från och med måndag sker helt på distans. Mer information för både elever och vårdnadshavare kommer att finnas i Schoolsoft. 

Anledningen till distansundervisningen är att försöka bromsa takten i spridningen av coronaviruset i samhället och att därmed avlasta sjukvården och skydda de mest sårbara från att smittas.

Läs mer här:

Länk till regeringen https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/tidsbegransad-overgang-till-fjarr–eller-distansundervisning-i-gymnasieskolan/

Länk till Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/folkhalsomyndigheten-rekommenderar-att-gymnasieskolorna-overgar-till-distansundervisning/