EKEK EKONOMIPROGRAMMET

inriktning ekonomi 

(startar inte 2021/22)

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som i första hand vänder sig till dig som vill studera vidare inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Detta är programmet för dig som är intresserad av ekonomiska frågor i ett brett perspektiv, det vill säga sett ur en samhällsekonomisk, företagsekonomisk, entreprenöriell och juridisk synvinkel. I vårt allt mer globala samhälle spelar också internationella perspektiv roll. Du som läser på Ekonomiprogrammet får lära dig tillämpa ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt så att du kan skilja på fakta och värderingar och vara källkritisk till det du läser, ser eller hör.

Det är också ett program för dig som vill pröva på att starta och driva företag där du kombinerar teori och praktik. Du får driva ett eget sk UF-företag där du utvecklar ett entreprenörstänkande och din förmåga till initiativtagande och problemlösning. Du får använda din kreativitet samtidigt som du får nyttiga erfarenheter inför ditt kommande arbetsliv.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1250 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2, 3, 300p
Engelska 5 och 6, 200p
Matematik 1b och 2b, 200p
Naturkunskap 1b, 100p
Religionskunskap 1, 50p
Samhällskunskap 1b och 2, 200p
Historia 1b, 100p
Idrott och hälsa 1, 100p

PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN 350 p
Företagsekonomi 1, 100p
Privatjuridik, 100p
Moderna språk, 100p
Psykologi 1, 50p

INRIKTNINGSÄMNEN 300 p
Entreprenörskap och företagande, 100p
Företagsekonomi 2, 100p
Matematik 3b, 100p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 300 p
Entreprenörskap, 100p
Företagsekonomisk specialisering, 100p
Marknadsföring, 100p

GYMNASIEARBETE 100p

INDIVIDUELLT VAL 200p

 

 

Med reservation för vissa ändringar

Vill du söka till Rönninge gymnasium? Då ska du göra en intresseanmälan här! 

Rönninge gymnasium
Sandbäcksvägen 10
144 62 Rönninge

gymnasiet@salem.se