EKJUR EKONOMIPROGRAMMET

inriktning juridik

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som i första hand vänder sig till dig som vill studera vidare inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Detta är programmet för dig som är intresserad av ekonomiska frågor i ett brett perspektiv, det vill säga sett ur en samhällsekonomisk, företagsekonomisk, entreprenöriell och juridisk synvinkel. I vårt allt mer globala samhälle spelar också internationella perspektiv roll. Du som läser på Ekonomiprogrammet får lära dig tillämpa ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt så att du kan skilja på fakta och värderingar och vara källkritisk till det du läser, ser eller hör.
Väljer du att studera på ekonomiprogrammet med juridisk inriktning kommer du, utöver goda ekonomikunskaper, få lära dig hur det svenska rättssystemet fungerar. Du kommer att få kunskaper om hur juridiken styr privatliv, arbetsliv och yrkesliv och samtidigt en ökad förståelse för hur samhället fungerar som helhet. Du får också inblick i internationella frågor. Undervisningen är tidvis praktiskt utformad då du får arbeta med konkreta rättsfall. Juridikinriktningen ger inte bara en bra förberedelse för vidare studier utan ger också en utmärkt allmänbildande kunskapsbas.

Om du väljer Ekonomiprogrammets inriktning juridik får du kunskaper inom det juridiska området och vilken betydelse lagar och regler har i ett demokratiskt samhälle. Du får också lära dig hur vårt samhälle påverkas av internationell rätt. Du får lära dig att analysera och bedöma juridiska problem och till din hjälp har du rättskällor och olika juridiska metoder.

 

Poängplan läsåret 2021/22

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1250p

Svenska/svenska som andra språk 1,2,3 300p

Engelska 5 och 6, 200p
Matematik 1b och 2b 200p
Naturkunskap 1b, 100p
Religionskunskap 1, 50p
Samhällskunskap 1b och 2, 200p
Historia 1b, 100p
Idrott och hälsa 1, 100p

PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN 350p
Företagsekonomi 1, 100p
Moderna språk, 100p
Privatjuridik, 100p
Psykologi 1, 50p

INRIKTNINGSÄMNEN 300p
Rätten och samhället 100p
Affärsjuridik 100p
Filosofi 1, 50p
Psykologi 2a, 50p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 300p
Retorik, 100p
Företagsekonomi 2, 100p
Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering 100p

 

GYMNASIEARBETE 100p

INDIVIDUELLT VAL 200p

 

 

Med reservation för vissa ändringar

ANSÖK TILL RÖNNINGE GYMNASIUM

  • Klicka på ANSÖK HÄR som tar dig till gymnasieansökan.
  • Klicka på LOGGA IN Logga in med ditt användarnamn (personnummer ååmmdd-xxxx) och ditt lösenord som du har fått hemskickat.)
  • Klicka på MIN ANSÖKAN och följ instruktionerna på sidan.

Lycka till!

Rönninge gymnasium
Sandbäcksvägen 10
144 62 Rönninge

gymnasiet@salem.se