FÖRSÄKRING

Försäkring: Alla elever är olycksfallsförsäkrade. Försäkringen gäller under skoltid och normal väg till och från skolan. För att försäkringen skall gälla under fritid och lov måste en tilläggsförsäkring tecknas. Läs mer på Salems kommun webbsida.

Rönninge gymnasium
Sandbäcksvägen 10
144 62 Rönninge

gymnasiet@salem.se