FÖRSÄLJNINGS- OCH SERVICEPROGRAMMET

YRKESPROGRAM

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med handel och försäljning. Du lär dig om kundservice, försäljning, marknadsföring och affärsutveckling.

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor (APL). Du kan söka jobb direkt efter utbildningen eller välja att fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att bli behörig att studera vidare på högskolan.

Poängplan läsåret 2022/23

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600p

Engelska 5, 100p
Historia 1a1, 50p
Idrott och hälsa 1, 100p
Matematik 1a, 100p
Naturkunskap 1a1, 50p
Religionskunskap 1, 50p
Samhällskunskap 1a1, 50p
Svenska 1/svenska som andraspråk 1, 100p

PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN  900p
Entreprenörskap, 1oop
Personlig försäljning 1, 100p
Servicekunskap 1, 100p
Praktisk marknadsföring, 100p
Affärsutveckling och ledarskap, 100p
Branchkunskap inom handel, 100p
Handel och hållbar utvecklin 1, 100p
Information och kommunikation, 100p
Inköp 1, 100p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 700p
Svenska 2/svenska som andraspråk 2, 100p
Praktisk marknadsföring 2, 100p
Servicekunskap 2, 100p
Handel specialisering, 100p
Näthandel 1, 100p
Företagsekonomi 1, 100p
Matematik 2a eller annan fördjupningskurs, 100p

Gymnasiearbete 100p

Individuellt val 200p

Med reservation för vissa ändringar

Vill du söka till Rönninge gymnasium? Då ska du göra en intresseanmälan här! 

Rönninge gymnasium
Sandbäcksvägen 10
144 62 Rönninge

gymnasiet@salem.se