Frågor & Svar

SCHEMA

Hur fungerar blockschema?

Det innebär att lektionspassen i de flesta ämnena är 3 timmar långa, inklusive 20 min rast.

Hur gör jag om jag vill föreslå en schemaändring? 

Önskemål om ändringar i shemat sker i samråd med schemaläggaren Tord Malmström och berörd lärare.

ORDNINGSREGLER

Får man röka på skolans område?

Nej, man får inte röka på skolans område.

Får jag ha med sin mobil i klassrummet?

Nej, i klassrummet är det förbud mot mobiler. Läraren ansvarar för att se till att mobilerna inte används genom att samla in dem vid lektionens början eller se till att de är avstängda/flygplansläge. Mobilen lämnas tillbaka efter avslutad lektion. Om läraren vill att eleverna ska använda mobiltelefonerna under lektionen görs ett undantag från regeln. 

Får jag ha med mig mat eller dryck i klassrummet?

Nej, mat och dryck är inte tillåtet i klassrummet.

SÄKERHET

Vad behöver jag göra om brandlarmet går?

Vad ska jag göra om känner mig otrygg?

SJUKFRÅNVARO

Vad gör jag om jag blir sjuk i skolan?

Hur meddelar jag skolan att jag är sjuk?

KURSER

Hur gör jag om jag vill byta kurs?

PROGRAM

Vad behöver jag göra om jag vill byta program?

SJUKDOM

Vad ska jag göra om jag blir sjuk?

PSYKISK OHÄLSA

Vem ska jag prata med om jag mår dåligt?

STUDIEBIDRAG

Vad ska jag göra för att inte bli av med mitt studiebidrag?

SYNPUNKTER

Om jag har synpunkter på något som inte fungerar i skolan, hur går jag tillväga?