INTRODUKTIONSPROGRAM

Introduktionsprogram är till för dig som inte har blivit godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna börja ett nationellt gymnasieprogram. På Rönninge gymnasium finns två olika introduktionsprogram. 


Individuellt alternativ (IMA)

Den här utbildningen vänder sig till dig som saknar behörighet att söka till gymnasiet. På Rönninge gymnasium kan du läsa ämnen så du blir behörig att söka till ett både yrkes- och högskoleförberedande program. Utbildningen är individuellt anpassad och utgår från elevens förutsättningar och behov. De ämnen vi erbjuder är: svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska, SO-ämnen (samhällskunskap, religion, historia och geografi), idrott, bild och musik.

Krav för att bli behörig till ett yrkesprogram är minst 8 godkända betyg, inkl svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.
Krav för att bli behörig till ett högskoleförberedande program är minst 12 godkända betyg, inkl svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Observera att det är ytterligare behörigheter beroende på vilket högskoleförberedande program du vill söka.

Utbildningen på Rönninge gymnasium är huvudsakligen till för elever folkbokförda i Salems kommun, men om plats finns och hemkommunen godkänner finns även möjlighet att ta emot elever från andra kommuner.

 

Programinriktat val (IMV)

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill gå Barn- och fritidsprogrammet (BF) eller Försäljning- och serviceprogrammet (FS)men som saknar godkänt betyg i engelska eller matematik, men för övrigt har behörighet till ett yrkesprogram.

Samtidigt som du läser engelska eller matematik från grundskolan läser du gymnasiekurser tillsammans med eleverna på BF eller FS.  Du går i samma klass som eleverna som läser på det nationella programmet. Du gör också arbetsplatsförlagt lärande (APL) under samma veckor som de som går på det nationella programmet.  Målet är att du ska klara din yrkesexamen på tre år. 

Vill du söka till Rönninge gymnasium? Då ska du göra en intresseanmälan här! 

Rönninge gymnasium
Sandbäcksvägen 10
144 62 Rönninge

gymnasiet@salem.se