Krisinformation

– samlad information om Covid-19

Viktig information!

Till elever och vårdnadshavare
Rönninge gymnasium bedriver undervisning på distans sedan onsdag 18/3.

Alla lärare är fortsatt i tjänst och arbetar på skolan med distansundervisning. Det är således viktigt att alla elever studerar hemma utifrån lärarnas instruktioner och att de följer informationen från skolan och kommunen via Schoolsoft och mail.
Arbetsuppgifterna kommer att komma ut via Schoolsoft, men lektioner kan också komma att genomföras via filmklipp, videokonferens eller liknande.

Hur länge skall vi arbeta med distansutbildning?

Det vet vi inte i dagsläget. Planen är att läsåret och kurser skall avslutas som planerat. Distansundervisning innebär således att elever måste ta eget ansvar för sina studier och göra de uppgifter de får av lärarna inom utsatt tid.

Försök också i möjligaste mån att vara hemma och inte vara en del i att eventuellt sprida smittan vidare. 

Ni kan följa utvecklingen vidare via Salem kommuns hemsida här.

Med vänliga hälsningar

Skolledningen Rönninge gymnasium

Webbsida om digitalt stöd på RG!

Under perioden vi bedriver undervisning på distans har vi sammanställt en sida med samlad information om vad vi erbjuder till Rönninge Gymnasiums elever i form av digitalt stöd.

Klicka här för att komma till sidan!

Beslut om skolavslutningen och studentfirande i Salems kommun

Salems kommun har likt övriga kommuner i Stockholms län tagit beslutet att ställa in samtliga kommunala skolors avslutningsceremonier i sommar. Beslutet gäller alla årskurser i grundskolan och gymnasiet, vilket innebär att även det traditionella studentfirandet ställs in.

Krisledningsnämnden har tagit del av rekommendation från skolchefsmöte i Storsthlm tisdagen den 14 april. Barn- och utbildningsförvaltningen har meddelat att förvaltningen avvaktar krisledningsnämndens ställningstagande i frågan.

– Alla vi som upplevt lyckan av att springa ut med den vita studentmössan tycker det är ledsamt att behöva fatta ett beslut som detta. Dock är det oundvikligt eftersom vi måste sätta hälsan i första rummet. Vi hoppas nu att skolorna tillsammans med eleverna kan forma någon slags högtidlig ceremoni i mindre skala. Annars vill kommunen hjälpa till för att skjuta studentavslutningen till augusti. Hur som helst vill vi önska alla elever som nu går ut all lycka och välgång i framtiden och hoppas de bär på ljusa minnen från skoltiden i Salems kommun, säger Lennart Kaldéren (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Mer information om mösspåtagning, utdelning av betyg med mera kommer att kommuniceras ut löpande till elever och vårdnadshavare.

Krisledningsnämndens beslut:

  1. Mot bakgrund av pandemikrisen och dess restriktioner för sammankomster samt tidsaspekten för förberedelse av olika arrangemang inför avslutningarna, måste avslutningarna i grundskolans och Rönninge gymnasiums i dess traditionella utformning ställas in i år. Krisledningsnämnden tar detta beslut för att undvika smittspridning. 
  1. Krisledningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen och berörda skolor i uppdrag att tillsammans med eleverna söka alternativa mindre samlingar i juni som faller inom de tillåtna ramarna och som kan upplevas som högtidliga och meningsfulla mot bakgrund av den tid elever och lärare arbetat tillsammans under skoltiden.
  1. Krisledningsnämnden uppdrar också åt barn- och utbildningsförvaltningen att göra det möjligt att förskjuta dessa avslutningar till starten av nästa läsår, om eleverna så önskar.

Kontakt

Katarina Sweding

TF Förvaltningschef och Skolchef

Barn- och utbildningsförvaltningen

08-532 598 66

katarina.sweding@salem.se

Information om Covid-19 på andra språk än svenska.

Via följande länk hittar du Sveriges Radios samlingssida för information om Covid-19 på andra språk än svenska. Klicka här.

Språken är engelska, arabiska, farsi/dari, somaliska, kurdiska (sorani & kurmanji) och lätt svenska (för dom som håller på att lära sig). Nyheter finns även på nationella minoritetsspråk: finska, samiska, romani, meänkieli.