Våra lärare

 
Alfonso Arocha Tovar

Alfonso Arocha Tovar

Lärare i spanska

alfonso.arocha.tovar@utb.salem.se

Anders Karlsson

Anders Karlsson

Lärare i byggteknik

anders.karlsson@utb.salem.se

Anna Levenkrans

Anna Levenkrans

Lärare i samhällskunskap och historia

alerg@utb.salem.se

Anna Måhl

Anna Måhl

Lärare i matematik

anmah@utb.salem.se
Anna Norén

Anna Norén

Lärare i samhällskunskap och historia

anna.noren@utb.salem.se

Cecilia Bikazzan

Cecilia Bikazzan

Lärare i matematik och fysik

cecbik@utb.salem.se
Charlotte Saand

Charlotte Saand

Lärare i matematik

csarg@utb.salem.se
Christina Kristensen

Christina Kristensen

Lärare i tyska

chrkri@utb.salem.se
Daniel Barrafrem

Daniel Barrafrem

Lärare i matematik

danbar@utb.salem.se
Daniel Koch

Daniel Koch

Lärare i kemi, biologi, naturguidning och naturkunskap

dkorg@utb.salem.se

David Sarenbrant

David Sarenbrant

Lärare i samhällskunskap, psykologi, humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering och sociologi

david.sarenbrant@utb.salem.se

Elin Sjöstrand

Elin Sjöstrand

Lärare i svenska, retorik och psykologi

esjrg@utb.salem.se

Gustav Sjödén

Gustav Sjödén

Lärare i idrott & hälsa och naturguidning

gforg@utb.salem.se
Hans Krokfeldt

Hans Krokfeldt

Lärare i juridik

hans.krokfeldt@utb.salem.se

Harry Eskonniemi

Harry Eskonniemi

Lärare i byggämnen

Haresk@utb.salem.se

Ingrid Markham

Ingrid Markham

Lärare i historia och spanska

ingrid.markham@utb.salem.se
Ingrid Martell

Ingrid Martell

Lärare i bild och foto

ingrid.martell@utb.salem.se
 Jan-Erik Harnegård

Jan-Erik Harnegård

Matematikresurs

janhar@utb.salem.se

Jacob Dix

Jacob Dix

Lärare i engelska och historia

jacdix@utb.salem.se
Joacim Andersson

Joacim Andersson

Lärare i biologi, geografi och naturkunskap

janrg@utb.salem.se

John Kristiansson Mersha

John Kristiansson Mersha

Lärare i ekonomiämnen

john.kristiansson.mersha@utb.salem.se

Katja Kotlarius

Katja Kotlarius

Lärare i karaktärsämnen BF

katkot@utb.salem.se
Karin Ageheim

Karin Ageheim

Lärare i svenska och religionskunskap

kagrg@utb.salem.se

Lisa Andersson

Lisa Andersson

Lärare i svenska som andraspråk

lisanj@utb.salem.se
Lotta Liliedahl

Lotta Liliedahl

Lärare i filosofi, företagsekonomi och mediaämnen

llirg@utb.salem.se
Madiore Rehn Hulin

Madiore Rehn Hulin

Lärare i franska

madiore.rehn.hulin@utb.salem.se

Malin Nyberg

Malin Nyberg

Lärare i pedagogik, pedagogiskt arbete, hälsa, specialpedagogik och naturguidning

malin.nyberg@utb.salem.se

Mats Eklycke

Mats Eklycke

Lärare i engelska och psykologi

mats.eklycke@utb.salem.se
Masoud Afghani

Masoud Afghani

Lärare i matematik och fysik

masoud.afghani@utb.salem.se
Odd Hultberg

Odd Hultberg

Lärare i programmering

odd.Hultberg@utb.salem.se
Pascal Olivier

Pascal Olivier

Lärare i teknik, datorteknik, webbutveckling/ IT-ansvarig

pascal.olivier@utb.salem.se

Pontus Enge

Pontus Enge

Lärare i samhällskunskap

pontus.enge@utb.salem.se
Petra Norström

Petra Norström

Lärare i företagsekonomi och ekonomiämnen

petra.norström@utb.salem.se

Per-Arvid Bergman

Per-Arvid Bergman

Lärare i svenska

per-arvid.bergman@utb.salem.se

Rickard Barrud

Rickard Barrud

Lärare i matematik och fysik

ricbar@utb.salem.se
Sandor Csergö

Sandor Csergö

Lärare i idrott och hälsa

sandor.csergo@utb.salem.se
Sandra Eklycke

Sandra Eklycke

Lärare i engelska

sandra.eklycke@utb.salem.se 

Sari Hänninen

Sari Hänninen

Lärare i svenska, retorik, journalistik och engelska

sarhaj@utb.salem.se
Signe Mölleby

Signe Mölleby

Lärare i svenska och religion

sigmol@utb.salem.se

Simon Bogren

Simon Bogren

Lärare i svenska, svenska som andraspråk och religionskunskap

simbog@utb.salem.se
Sofie Öhman

Sofie Öhman

Lärare i pedagogik

sofie.ohman@utb.salem.se
Stina Berglund

Stina Berglund

Lärare i juridik och företagsekonomi

sberg@utb.salem.se

Sundus Anbari

Sundus Anbari

Lärare i naturkunskap

sundus.anbari@utb.salem.se

Tord Malmström

Tord Malmström

Lärare i matematik/ schemaläggare

tord.malmstrom@utb.salem.se

Therése Dahlström

Therése Dahlström

Lärare i svenska, retorik och historia

tdarg@utb.salem.se
Urban Eriksson

Urban Eriksson

Lärare i medieproduktion, grafisk illustration, och webbutveckling/ Webbadmin

urban.eriksson@utb.salem.se

 

Zoia Mejeritcher

Zoia Mejeritcher

Lärare i engelska

zmerg@utb.salem.se

Rönninge gymnasium
Sandbäcksvägen 10
144 62 Rönninge

gymnasiet@salem.se