Naturguidning

Naturguidning

Kursen Naturguidning är en friluftskurs och går ut på att uppleva svenska fjällen under en vandring med tält och egen medhavd mat. Eleverna får lära sig praktiska och teoretiska kunskaper som ligger till grund för att i framtiden själva, på ett säkert sätt, kunna genomföra friluftsaktiviteter i liknande miljö. Viktiga praktiska delar är orientering, lägerliv, matlagning och att leda grupp. Eleverna guidar varandra genom att berätta om naturen, djur och växter i fjällen.

När startade kursen och hur har den utvecklats?

Första gången kursen genomfördes var 2005. Då genomfördes vandringen på initiativ av Lennart Wallenius med ihoplånad utrustning av varierande kvalité. På den tiden hade eleverna ingen förberedelse på hemmaplan utan kastades rakt ut på fjället utan att veta vad de gett sig in på. Resultatet måste ändå ha gett mersmak för kursen finns kvar än idag och söktrycket är högt. Idag har vi ett stort förråd av låneutrustning av toppkvalité och vi lärare vet precis vad vi behöver förbereda eleverna på för att de ska klara sig bra och få en trevlig och lärorik upplevelse på fjället.

Vilka erfarenheter får eleverna som genomfört kursen?

Vandringen blir ett mindre äventyr för de flesta där de lär känna sig själva och hur de fungerar tillsammans i grupp. Hela gruppen svetsas samman och hjälps åt. Eleverna märker ganska snabbt värdet av att samarbeta och pusha varandra för att det ska bli bra för alla. Erfarenheterna skiljer sig mycket åt. Från att sätta ihop en matplanering till att bestiga ett berg. 

Vilka platser har ni besökt?

Vi har oftast vandrat i obanad terräng i Härjedalen kring Helagsfjället och Skarsfjället. Under vandringsveckan så gör vi en dagstur in i Norge. Eleverna får också se en glaciär med sprickor och blå is. Beroende på rutt besöker vi även en gammal koppargruva och fäbodar. En gång har vandringen genomförts i nationalparken Sarek.

Vad kan man få uppleva under vandringen?

Gällande djurliv har vi vid ett fåtal tillfällen har vi haft turen att få se fjällräv. Mer regelbundet ser vi kungsörn, ren, fjällämmel, jorduggla och fjällvråk. Ibland har vi stött på renskötande samer som vi pratat med och sett jägare som jagat ripa. Fisket i fjällen är ofta bra och kan för vissa vara en extra krydda under vandringen. Efter några dagar med frystorkad mat äter man mer än gärna färsk fisk till middag. För många är det en upplevelse att få dricka kristallklart vatten direkt ur fjällbäckarna. Gruppen kommer närmare varandra under kvällarna då de samlas runt lägerelden. Att fjällvädret växlar fort märker eleverna och de lär sig snabbt värdet av bra regnkläder, olika funktionsmaterial och varma förstärkningsplagg.