NA NATURVETENSKAP

På naturvetenskapsprogrammet ligger tyngdpunkten på matematik, biologi, fysik och kemi. Undervisningen är såväl teoretisk som praktisk. Förutom intressanta och givande genomgångar av dina erfarna lärare får du genom eget
fördjupningsarbete, fältarbete och laborationer själv undersöka olika problem. Våra klassrum har både teknisk och laborativ utrustning, vilket ger goda möjligheter att göra laborationer och demonstrationer. Vi är måna om att du ska få en god förståelse, bland annat genom egna upplevelser. Alla lärare erbjuder extra studietid utöver lektionerna för att du ska kunna nå så långt som möjligt. Vi gör utflykter, resor och studiebesök. Den breda allmänbildning som programmet erbjuder ger goda förutsättningar för dina fortsatta studier vid högskola eller universitet.

Vi arbetar med ett språkutvecklande arbetssätt så att du ska kunna utvecklas så långt som möjligt i ditt läsande och i ditt skrivande av avancerade texter, på svenska och engelska. Detta arbetssätt tillämpas i alla ämnen, för att du ska
förbereda dig på bästa sätt inför dina universitetsstudier.

Programmet innehåller mycket matematik och naturvetenskap och därför bör du vara intresserad av och vilja utveckla dina kunskaper i dessa ämnen. På naturvetenskapsprogrammet är studietakten hög och du måste vara beredd att lägga tid på dina studier.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1150p
Svenska/Sv som andraspråk 1, 2 och 3, 300p
Engelska 5 och 6, 200p
Matematik 1c, 2c och 3c, 300p
Religionskunskap 1, 50p
Samhällskunskap 1b, 100p
Historia 1b, 100p
Idrott och hälsa 1, 100p

PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN  450p
Moderna språk, 100p
Biologi 1, 100p
Fysik 1a, 150p
Kemi 1, 100p

INRIKTNINGSÄMNEN 400p
Biologi 2, 100p
Fysik 2, 100p
Kemi 2, 100p
Matematik 4, 100p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 200p
Geografi 1, 100p
Matematik 5, 100p

Gymnasiearbete 100p

Individuellt val 200p

 

 

Med reservation för vissa ändringar

ANSÖK TILL RÖNNINGE GYMNASIUM

  • Klicka på ANSÖK HÄR som tar dig till gymnasieansökan.
  • Klicka på LOGGA IN Logga in med ditt användarnamn (personnummer ååmmdd-xxxx) och ditt lösenord som du har fått hemskickat.)
  • Klicka på MIN ANSÖKAN och följ instruktionerna på sidan.

Lycka till!

Rönninge gymnasium
Sandbäcksvägen 10
144 62 Rönninge

gymnasiet@salem.se