NANAS NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

inriktning naturvetenskap och samhälle (startar hösten 2021)

På naturvetenskapsprogrammet ligger tyngdpunkten på matematik, biologi, fysik och kemi. Undervisningen är såväl teoretisk som praktisk. Förutom intressanta och givande genomgångar av dina erfarna lärare får du genom eget fördjupningsarbete, fältarbete och laborationer själv undersöka olika problem. Våra klassrum har både teknisk och laborativ utrustning, vilket ger goda möjligheter att göra laborationer och demonstrationer. Vi är måna om att du ska få en god förståelse, bland annat genom egna upplevelser. Alla lärare erbjuder extra studietid utöver lektionerna för att du ska kunna nå så långt som möjligt. Vi gör utflykter, resor och studiebesök. Den breda allmänbildning som programmet erbjuder ger goda förutsättningar för dina fortsatta studier vid högskola eller universitet.

Vi arbetar med ett språkutvecklande arbetssätt så att du ska kunna utvecklas så långt som möjligt i ditt läsande och i ditt skrivande av avancerade texter, på svenska och engelska. Detta arbetssätt tillämpas i alla ämnen, för att du ska förbereda dig på bästa sätt inför dina universitetsstudier.

Inriktningen naturvetenskap och samhälle ger dig kunskaper inom både naturvetenskap och samhällsvetenskap. Du fördjupar dig inom något av ämnena biologi, fysik eller kemi och läser även samhällskunskap och geografi. Inriktningen är tvärvetenskaplig och fokuserar på samspelet mellan natur, samhälle och teknik.

Inriktning naturvetenskap och samhälle innehåller fördjupning i:

  • Valfritt naturvetenskapligt ämne
  • Geografi 1
  • Samhällskunskap 2

Möjligheter efter gymnasiet

  • Du blir väl förberedd inför fortsatta studier inom natur- och samhällsvetenskap.

Exempel på framtida yrken

  • Farmakolog
  • Journalist
  • Arkitekt

Poängplan läsåret 2021/22

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1150p
Svenska/Sv som andraspråk 1, 2 och 3, 300p
Engelska 5 och 6, 200p
Matematik 1c, 2c och 3c, 300p
Religionskunskap 1, 50p
Samhällskunskap 1b, 100p
Historia 1b, 100p
Idrott och hälsa 1, 100p

PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN  450p
Moderna språk, 100p
Biologi 1, 100p
Fysik 1a, 150p
Kemi 1, 100p

INRIKTNINGSÄMNEN 300p
Biologi 2, Fysik2 eller Kemi 2, 100p
Geografi 1, 100p
Samhällskunskap 2, 100p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 300p
Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering, 100p
Moderna språk, 100p
Kurs från valbart utbud, 100p

Gymnasiearbete 100p

Individuellt val 200p

 

 

Med reservation för vissa ändringar

ANSÖK TILL RÖNNINGE GYMNASIUM

  • Klicka på ANSÖK HÄR som tar dig till gymnasieansökan.
  • Klicka på LOGGA IN Logga in med ditt användarnamn (personnummer ååmmdd-xxxx) och ditt lösenord som du har fått hemskickat.)
  • Klicka på MIN ANSÖKAN och följ instruktionerna på sidan.

Lycka till!