NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

inriktning naturvetenskap och samhälle

På naturvetenskapsprogrammet ligger tyngdpunkten på matematik, biologi, fysik och kemi. Undervisningen är såväl teoretisk som praktisk. Förutom intressanta och givande lektioner får du genom eget fördjupningsarbete, fältarbete och laborationer själv undersöka olika frågeställningar. Våra klassrum har både teknisk och laborativ utrustning av hög kvalitet. 

Vi är måna om att du ska få en god förståelse, bland annat genom egna upplevelser. Vi gör utflykter, resor och studiebesök. (Bland annat åker vi iväg och övernattar på en skärgårdsö). Den breda allmänbildning som programmet erbjuder ger goda förutsättningar för dina fortsatta studier vid högskola eller universitet.

Inriktningen naturvetenskap och samhälle ger dig kunskaper inom både naturvetenskap och samhällsvetenskap. Du fördjupar dig inom något av ämnena biologi, fysik eller kemi och läser även samhällskunskap och geografi. Inriktningen är tvärvetenskaplig och fokuserar på samspelet mellan natur, samhälle och teknik.

Möjligheter efter gymnasiet

 • Du blir väl förberedd inför fortsatta studier inom natur- och samhällsvetenskapliga utbildningar, men naturvetenskapsprogrammet är så pass brett att du blir behörig till de flesta utbildningarna

Exempel på yrken som tidigare NA-elever arbetar med idag 

 • Biolog
 • Högskoleingenjör
 • Farmakolog
 • Lärare
 • Journalist
 • Arkitekt

  Poängplan läsåret 2022/23

  GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1150p
  Svenska/Sv som andraspråk 1, 2 och 3, 300p
  Engelska 5 och 6, 200p
  Matematik 1c, 2c och 3c, 300p
  Religionskunskap 1, 50p
  Samhällskunskap 1b, 100p
  Historia 1b, 100p
  Idrott och hälsa 1, 100p

  PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN  450p
  Moderna språk, 100p
  Biologi 1, 100p
  Fysik 1a, 150p
  Kemi 1, 100p

  INRIKTNINGSÄMNEN 300p
  Biologi 2, Fysik2 eller Kemi 2, 100p
  Geografi 1, 100p
  Samhällskunskap 2, 100p

  PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 300p
  Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering, 100p
  Moderna språk, 100p
  Kurs från valbart utbud, 100p

  Gymnasiearbete 100p

  Individuellt val 200p

   

   

  Med reservation för vissa ändringar

  Vill du söka till Rönninge gymnasium? Då ska du göra en intresseanmälan här!