SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

inriktning beteendevetenskap

På samhällsvetenskapsprogrammet ligger fokus på samhällskunskap och de beteendevetenskapliga ämnena, dvs. psykologi, kommunikation, ledarskap, sociologi och specialiseringskurser såsom kriminologi. Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program där du lär dig mer om hur människor samspelar och påverkar varandra, till exempel varför vi människor beter oss som vi gör och vad som kan ligga bakom grupptryck. Du får också fördjupade kunskaper om kommunikation och ledarskap.

För att du ska kunna utveckla dina kunskaper om det sociala sammanhangets betydelse, konflikthantering och förståelse för ledarskapets roll erbjuder vi ett stort antal fördjupningskurser där du bygger på dina kunskaper och får ett bredare perspektiv. Vi är måna om att du ska få möjligheter att teoretiskt och praktiskt kunna förstå och förklara mänskliga beteenden och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv.

I kursen Kriminologi studeras varför människor begår brott, hur brottslighet kan förebyggas och vilken effekt straff har på människor. I samband med detta genomförs studiebesök på tingsrätten, något som brukar uppskattas mycket av eleverna. I kursen Internationella relationer får du testa på att vara “minister för en dag”. I kursen Kommunikation besöker bl.a. kvinnojour och kommunikatörer klassen. Även polis och socionomer bjuds in till klasserna för att föreläsa och inspirera. Möjligheter till utflykter och spännande studiebesök finns också, t.ex. till Polismuseet, Sveriges Riksdag och teaterföreställningar.

Rönninge Gymnasium erbjuder två profiler, samhälle och psykologi och säkerhet och räddning.

Samhälle och psykologi vänder sig främst till dig som vill lära dig förstå drivkrafterna bakom mänskligt beteende och djupdyka inom psykologi, och samhälleliga fenomen som driver mänskligheten att agera på olika sätt.

Säkerhet och räddning vänder sig till dig som vill arbeta inom säkerhetsbranschen och drömmer om att arbeta inom kriminalvården, ambulansjukvården, försvaret, kustbevakningen, brandförsvar eller sjöräddning. Inom denna inriktning samarbetar vi med bland annat polis, socialtjänst och brandförsvar.

Möjligheter efter gymnasiet

Du blir väl förberedd inför fortsatta studier inom humaniora och samhällsvetenskapliga utbildningar.

Exempel på yrken som tidigare SA-elever arbetar med idag

 • Psykolog
 • Kurator
 • Polis
 • Kriminalvårdare
 • Beteendevetare
 • Socionom
 • Personalvetare
 • Lärare
 • Kommunikatör
 • Väktare
 • Brandman

Poängplan SABET24 Läs mer om samhällsvetenskapsprogrammet på Skolverket/utbildningsguiden

Vill du söka till Rönninge gymnasium? Då ska du göra en intresseanmälan här! 

Rönninge gymnasium
Sandbäcksvägen 10
144 62 Rönninge

gymnasiet@salem.se