Studiehjälp

STUDIEHJÄLP

Studion och studietid

I Studion arbetar en specialpedagog och en speciallärare, med att erbjuda olika former av studiehjälp till elever, enskilt eller i grupp.
Detta stöd kan se olika ut beroende på behovet. Det kan exempelvis handla om studieteknik, struktur eller stöd i olika ämnen. Det kan även handla om introduktion av kompensatoriska hjälpmedel.

Om en elev är i behov av särskilt stöd, under en längre tid, krävs ett beslut av rektor. För det särskilda stödet ansvarar specialpedagogen.

Alla lärare som arbetar på Rönninge gymnasium har ett specialpedagogiskt förhållningssätt. Det innebär att de besitter kunskaper om hur olika elevers särskilda behov ter sig och hur de själva kan stötta dessa elever i ordinarie undervisning. Alla lärare erbjuder, vid behov, elever extra studietid i sina ämnen.

Klicka på länken för att få mer information om hur vi jobbar med digitalt stöd när våra elever arbetar på distans.

Rönninge gymnasium
Sandbäcksvägen 10
144 62 Rönninge

gymnasiet@salem.se