RG-TV

RG-TV är Rönninge gymnasiums egen kanal skapad av elever och lärare på skolan. Här får vi möte åsikter och tankar som rör skolan, aktuella ämnen och inslag som i huvudsak är inspelade i Rönninge gymnasiums inspelningsstudio. 

 

Alla filmer finns även att se på skolans Youtube-kanal.

Julius från Teinf 18 intervjuar Jimmie som är ansvarig för aktivitetsrummet och Jiraporn och Ayas som är elever på skolan berättar vad de tycker om rummet.

Muji intervjuar Erika om hur Rönninge gymnasium arbetar mot mobbning.

Evelina som går ekonomi med inriktning juridik berättar om draknästet som hon har deltagit i rönninge gymnasiums aula.

Emil intervjuar Ishar från Teinf 19 om hur fritiden påverkas när man går gymnasiet.

De elever som går på Teknikprogrammet kan nyttja studion i ämnet medieproduktion där de planerar och skapar innehåll som de själva valt. Även de som valt medieproduktion som individuellt val kan inom ramen för kursen skapa program i studion.

 

Alla filmer finns även att se på skolans Youtube-kanal.