Frånvaro och sjukanmälan

Frånvaro och sjukanmälan

Närvaro är obligatorisk på de kurser du är inskriven på. Närvaro registreras fortlöpande. Frånvaro på grund av sjukdom, läkarbesök m m anmäls före dagens första lektionstillfälle via SchoolSoftElever under 18 år måste frånvaroanmälas av vårdnadshavare.  Vårdnadshavare behöver ett användarnamn och lösenord till Schoolsoft för att kunna logga in. Brev med inloggninsuppgifter har skickats hem till vårdnadshavare i samband med att eleven påbörjade sina studier på Rönninge gymnasium. Vid problem, kontakta elevens mentor eller expeditionen.

Anmäls eleven efter att läraren hunnit registrera lektionens närvaro blir inte eleven anmäld till den lektionen, bara till följande. I så fall måste mentorn eller expeditionen kontaktas för att kunna efterregistrera anmälan. 

För sjukfrånvaro längre än en vecka krävs läkarintyg.

Ledighet för elev:

Skolan är mycket restriktiv med att bevilja extra ledighet under terminstid. Ledighet för nöjesresor beviljas inte. Ansökan om ledighet lämnas till mentor. Beslut om ledighet fattas av rektor. OBS! att du själv måste ta igen kunskap/information som du missat under din ledighet. Blanketten hämtas på expeditionen eller här.

Ogiltig frånvaro/ledighet

All frånvaro innebär en risk för att eleven kommer efter i skolarbetet. Dessutom kan den leda till att studiebidraget dras in, även bostadsbidrag och andra bidrag kan påverka. Läs mer om skolans Rutiner vid ogiltig frånvaro/ledighet.

Skolans datasystem skickar automatiskt ett SMS och/eller en E-post till vårdnadshavaren så fort en elev registreras som frånvarande utan att detta har föranmälts. På det sättet får vårdnadshavaren direkt information om barnet inte befinner/befann sig på lektionen. För att SMS och/eller E-post ska skickas krävs att vårdnadshavarens kontaktuppgifter finns registrerade i Schoolsoft i ”Min profil”.  Meddelandet om oanmäld frånvaro skickas som SMS i första hand och ligger som förvalt alternativ hos Vårdnadshavarna, men vårdnadshavaren kan själv ändra till e-post i ”Min profil”.

Rönninge gymnasium
Sandbäcksvägen 10
144 62 Rönninge

gymnasiet@salem.se